Schoolfinanciën | Horlings Onderwijs Accountants | Archief | Contact
Beste %%Voornaam%%,

Coulance voor besturen die de deadline voor het indienen van jaarstukken niet halen, subsidie voor het wegwerken van ‘corona-achterstand’, meer laptops voor afstandsonderwijs, extra tijd voor het herwaarderen van functies… De overheid ziet dat er de afgelopen maanden veel is gevraagd van het onderwijsveld en komt de sector op verschillende manieren tegemoet. Laten we hopen dat die souplesse niet lang nodig is en uw scholen zo snel mogelijk terug kunnen naar ‘normaal’ onderwijs!

Ik wens u veel leesplezier,
Charles Rabe,
partner Horlings

‘Eerste Kamer, schaf de fusietoets af’
 
‘Eerste Kamer, schaf de fusietoets af’
 
De PO-Raad en VO-raad vragen de Eerste Kamer om in te stemmen met het wetsvoorstel om de fusietoets af te schaffen. Zij verwachten dat de leerlingendaling de komende jaren nog verder zal doorzetten. Een fusie is soms onvermijdelijk, maar door de hieraan verbonden bureaucratische rompslomp zien besturen vaak van deze oplossing af, aldus de raden in hun brief aan de Senaat.Veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs ervaren de […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Actualiteiten onderhoudsvoorziening en VOG
 
Voordat de zomervakantie begint, willen wij nog de meest recente nieuws met u delen ten aanzien van de vorming van de voorziening voor groot onderhoud en het begrip tijdigheid in relatie tot de VOG.Dit zijn de belangrijkste actualiteiten wat ons betreft die komen uit het accountantsoverleg dat wij hadden vorige week met de Inspectie voor het Onderwijs. Voorziening voor groot onderhoud Tijdens de controle hebben wij u geïnformeerd over de lopende landelijke discussie m.b.t. de voorziening voor […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Subsidie voor wegwerken ‘corona-achterstand’
 
Subsidie voor wegwerken ‘corona-achterstand’
 
Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in voorschoolse educatie, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Coulanceregeling voor indienen jaarstukken 2019
 
Coulanceregeling voor indienen jaarstukken 2019
 
De deadline van 1 juli voor het indienen van de jaarstukken en gevalideerde bekostigingsgegevens 2019 blijft. Maar er komt wel een coulanceregeling voor instellingen die de datum van 1 juli niet halen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen besloten. Vanaf 15 juni kan een bevoegd gezag een email sturen naar het Informatiecentrum Onderwijs van DUO (ico@duo.nl). Het ICO stuurt vervolgens een formulier met een aantal […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Houd uw VOG-administratie op orde!
 
Houd uw VOG-administratie op orde!
 
De controle op de regels voor de administratie van verklaringen omtrent gedrag (VOG’s) worden naar verwachting voor het boekjaar 2020 aangescherpt. De accountantscontrole wordt uitgebreid met een controle op de tijdigheid van de VOG’s die zijn opgenomen in de personeelsdossiers. Zoals u weet controleert de accountant jaarlijks al of van alle medewerkers op de loonlijst van een onderwijsinstelling, een originele VOG is opgenomen in de […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Meer laptops voor afstandsonderwijs
 
Meer laptops voor afstandsonderwijs
 
Voorlopig zullen veel scholen doorgaan met (deels) onderwijs op afstand. Het ministerie van OCW trekt daarom nog eens €3,8 miljoen uit voor leerlingen die thuis lessen volgen, maar zelf geen ‘device’ tot hun beschikking hebben.Eind maart stelde minister Slob €2,5 miljoen beschikbaar om bijna 7000 leerlingen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs aan een laptop of tablet te helpen. gekregen met behulp van de €2,5 miljoen die […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Horlings Onderwijs Accountants
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam
T: 0031 (0)20 5700 200
E: onderwijs@horlings.nl
W: horlings-onderwijsaccountants.nl