Hof van Justitie EU: commissaris is geen btw-ondernemer - Vaart achter vereenvoudiging bekostiging - Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking
Bekijk de online versie
 
Primair onderwijs | Voortgezet onderwijs | Archief | Contact
%%[Aanhef_Horlings_1909]%%

Niet alle onderwijsorganisaties beseffen dat zij (deels) aangifteplichtig ondernemer zijn voor de btw. Wanneer een onderwijsinstelling bijvoorbeeld een conciërge of administrateur detacheert, of zonnepanelen op het dak plaatst en de opgewekte energie teruglevert aan de energieleverancier, kan dit met btw belast zijn. Dan moet een onderwijsinstelling btw-aangifte doen. Verder is er nog een opmerkelijke ontwikkeling ten aanzien van de BTW. Het Europese hof heeft geoordeeld dat toezichthouders in bepaalde gevallen niet kwalificeren als ondernemer voor de btw. Dat en andere wetenswaardigheden vindt u in deze nieuwe nieuwsbrief.

Ik wens u veel leesplezier!

Charles Rabe
Partner Horlings
Hof van Justitie EU: toezichthouder is niet per definitie btw-ondernemer
 
Hof van Justitie EU: toezichthouder is niet per definitie btw-ondernemer
 
Een toezichthouder van een Nederlandse stichting verricht niet zelfstandig economische activiteiten en kwalificeert daarom niet als ondernemer voor de btw. Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie op 13 juni 2019. Het Hof deed uitspraak in de zaak IO (nr. C-420/18). Deze zaak ging over de btw-positie van een toezichthouder. Deze uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor toezichthouders die een vergoeding ontvangen voor hun toezichthouderschap. Op dit moment beschouwt de […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Digitale assurance wordt uitgesteld
 
Digitale assurance wordt uitgesteld
 
Over het boekjaar 2018 hoeft geen digitale assurance te worden verleend. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. In het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 was het verzoek opgenomen aan alle accountantskantoren om bij minimaal één onderwijsinstelling over het boekjaar 2018 digitale assurance in SBR te verlenen. Dit blijkt echter met de huidige taxonomie niet goed uitvoerbaar. De digitale assurance wordt in het boekjaar 2019 nog niet ingevoerd. Het doel blijft om over te gaan op digitale […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Vaart achter vereenvoudiging bekostiging
 
Vaart achter vereenvoudiging bekostiging
 
Het ministerie van OCW wil vaart zetten achter het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging. Zij wil het wetsvoorstel zo snel mogelijk laten behandelen in de ministerraad. In het meest gunstige scenario zou het voorstel in juni naar de Raad van State gaan. Deze zou dan in september advies uit kunnen brengen, waarna het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer kan. Treedt er echter vertraging op, dan gaat het wetsvoorstel na de zomer naar de Raad van State. Op dit moment is invoeren van de […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking
 
Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking
 
Er moet meer vaart komen in het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking, vinden de PO-Raad en VO-raad. Deze raden hebben samen met andere overheidssectoren een bestuursakkoord gesloten met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken). In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het bestuursakkoord moet hier meer […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Omzetgerelateerde vrijstelling van btw per 2020
 
Omzetgerelateerde vrijstelling van btw per 2020
 
De huidige kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw verandert per 1 januari 2020. Wie zich voor 20 november 2019 aanmeldt bij de Belastingdienst, kan vanaf 1 januari 2020 de nieuwe omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB) toepassen. Deze regeling, bedoeld voor ondernemers, kan ook van toepassing zijn voor scholen. Sander Gardebroek, belastingadviseur bij Horlings, legt uit: “Ook al realiseren ze het zich […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Zonnepanelen aangeschaft? Dien op tijd teruggaafverzoek btw in!
 
Zonnepanelen aangeschaft? Dien op tijd teruggaafverzoek btw in!
 
Sinds 1 januari 2019 moet een belastingplichtige die aanspraak wil maken op teruggaaf van omzetbelasting, binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan een verzoek indienen bij de inspecteur om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte. Tot die datum gold een dergelijke tijdsdrempel niet voor het aanvragen van een aangiftebiljet waarbij de aangifte leidde tot een teruggave van omzetbelasting. In de praktijk zien […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Zelfstandige Publieke Werkgevers hopen op meer invloed met eigen stichting
 
Zelfstandige Publieke Werkgevers hopen op meer invloed met eigen stichting
 
Alle sectororganisaties binnen het onderwijs hebben samen met de decentrale overheden waarmee zij participeren in de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW), een eigen stichting opgericht. Zo willen zij hun werkgeversrol versterken en samen meer invloed kunnen uitoefenen op belangrijke thema’s als het arbeidsmarktbeleid, banenafspraken, pensioen en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Rinda den Besten, voorzitter van de ZPW […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Vernieuwde Aanpak Informatiebeveiliging en Privacy
 
Vernieuwde Aanpak Informatiebeveiliging en Privacy
 
Informatiebeveiliging en privacy zijn belangrijk. Maar hoe regel je dat goed binnen je onderwijsorganisatie? De Aanpak IBP, een online stappenplan, ondersteunt scholen hierbij. Sinds medio mei is de Aanpak IBP helemaal vernieuwd. De Aanpak IBP helpt scholen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van IBP-beleid. De aanpak biedt templates voor beleidsplannen, checklisten en inzicht in alle wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Ook bevat de Aanpak IBP richtlijnen en tips over […]
Like Tweeten Share Whatsapp
 
Horlings Onderwijs Accountants
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam
T: 0031 (0)20 5700 200
E: onderwijs@horlings.nl
W: horlings-onderwijsaccountants.nl
 
 
 
 
 
U ontvangt Schoolfinanciën kosteloos, omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief, u een relatie bent van Horlings Onderwijsaccountants of van Horlings in het algemeen.

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen klik dan hier.