Afspraken brengen cao 2016 dichterbij
Is de Nieuwsbrief niet goed zichtbaar? Bekijk de Nieuwsbrief hier online
S c h o o l f i n a n c i ë n
Home | VO kennis | PO kennis | Horlings onderwijsaccountants
10 december 2015
Jaarverslag, onderhoud & duurzame inzetbaarheid
 

Beste %%Voornaam%%,

Wij houden u graag op de hoogte van actualiteiten rond financiën in PO en VO. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief informatie over de aangepaste regeling Beleggen en Belenen die erop moet toezien dat publieke middelen niet worden gebruikt voor risicovolle beleggingen. Het jaar zit er bijna op en dat betekent dat de tijd van de jaarverslagen aanbreekt. Ook daar een aantal wijzigingen. Zo is de continuiteitsparagraaf aangepast en komt voor alle scholen het XBRL-onderwijsportaal beschikbaar.

In de cao voor PO en VO zijn vorig jaar nieuwe regelingen opgenomen voor duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget. Vanaf de jaarrekening 2015 moeten hiervoor voorzieningen worden opgenomen. Het is daarom van belang dat u een inventarisatie maakt van de mate waarin medewerkers willen meedoen aan de regeling.

Sinds dit jaar zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw; zowel binnen als buiten. Hoe is die omslag gegaan? Heeft dit de financiële stabiliteit opgeleverd die werd beoogd? Het belangrijkste kapitaal in iedere school wordt gevormd door de medewerkers. Daarom zijn er regelingen in het leven geroepen die ervoor moeten zorgen dat zij duurzaam inzetbaar blijven. Ook daarover meer in deze nieuwsbrief.

Heeft u relaties of collega's die onze nieuwsbrief nog niet ontvangen? Stuur deze editie door! Zij kunnen zich uiteraard ook aanmelden op www.schoolfinancien.nl of via onderwijs@horlings.nl.

Voor nu wens ik u alvast hele fijne feestdagen! Charles Rabe
Verantwoording kosten groot onderhoud wijzigt
 
Tijdens onze controles merken we dat nog niet iedereen bekend is met een mogelijke belangrijke wijziging in de verslaggevingsregels die ingaat per 1 januari 2018. Er is een concept richtlijn die de verwerking van de kosten voor groot onderhoud drastisch gaat wijzigen. In beginsel kunnen onderhoudskosten volgens drie uitgangspunten verwerkt worden in de jaarrekening: a) Via een voorziening voor groot onderhoud; b) Activeren op de balans(componenten methode); of c) Direct in de staat van baten […]
 
Wij helpen u voldoen aan de AVG
 
Uw school heeft allerlei persoonsgegevens in huis: van leerlingen, ouders en medewerkers. Waar bevinden die gegevens zich precies, wie kunnen en mogen er bij, wat doet u met welke gegevens en heeft u daarvoor een wettelijke grondslag? De adviseurs van Horlings helpen u om te voldoen aan de regels van de nieuwe privacywet AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sinds 25 mei, vraagt van u dat u goed op een rijtje hebt welke gegevens u in huis hebt en hoe u hiermee […]
 
Politiek: ‘Samenwerkingsverbanden potten geld op’ Passend onderwijs werkt niet goed: dat vinden de coalitie- én oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Er zijn te veel thuiszitters, ouders worden onvoldoende gehoord en het beschikbare geld komt volgens de politiek niet op de juiste plek terecht. De kritiek richt zich onder andere op de samenwerkingsverbanden. Deze organisaties verdelen overheidsgeld voor zorgleerlingen in hun regio. Ieder samenwerkingsverband mag zijn eigen werkwijze toepassen. Voor kinderen kan het daardoor echt uitmaken in […]
Kabinet gaat achterstandsgeld beter verdelen
 
Het geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden zal beter worden verdeeld over het land, zo heeft het kabinet besloten. Het kabinet kiest nu voor een verdeelsleutel waarmee de onderwijskansen worden vergroot van kinderen die dit het hardst nodig hebben. In het nieuwe systeem gaat ook minder meetellen waar een kind woont: er wordt meer gekeken naar het risico op een achterstand dan of het kind in een kleine of grote gemeente woont. Voortaan wordt niet meer alleen gekeken naar het […]
 
Website geeft inzicht in financiën schoolbesturen
 
Een nieuwe website geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen. Deze kunnen ook onderling worden vergeleken. Zo wordt het gemakkelijker voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school. Scholen bepalen zelf waar zij hun geld aan uitgeven. De laatste jaren is er echter meer vraag naar inzicht in hoe zij dat aanpakken. Deze website van het ministerie van OCW komt aan die behoefte tegemoet. De website […]
 
Leerkrachten blij met cao-resultaat
 
Leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs zijn tevreden over het onderhandelaarsakkoord dat begin juni is afgesloten tussen de vakbonden en de werkgevers. Zij gaan allemaal naar salarisschaal LB, die voortaan schaal ‘L10’ heet. Salarisschaal LA verdwijnt. Ook de ondersteuners, zoals intern begeleiders, en directies gaan er op vooruit. Zij krijgen, net als de leerkrachten, per 1 september 2018 een algemene loonsverhoging van 2,5 procent. Daarnaast krijgt iedereen in het basis- en […]
Horlings Onderwijs Accountants
Horlings Onderwijs Accountants is gespecialiseerd in controle en advisering in het primair en voorgezet onderwijs. Horlings is een accountants en belastingadvieskantoor met circa 100 medewerkers en meerdere vestigingen. Het onderwijs team bestaat  uit 10 vaste medewerkersDoor ons specialisme in het onderwijs weten we wat leeft binnen de school en de vele organisaties daar omheen. Meer informatie
...
Horlings PO-academie
Horlings Onderwijs Accountants orgniseerd workshops financieel management voor leden van de Raad van Toezicht, bestuursleden en controllers van instellingen voor PO. De workshops zijn een mix van praktijktoepassingen, in de vorm van korte oefeningen en casestudies. U maakt kennis met praktische kengetallen/ratios, waarmee u beslissingen in de praktijk kunt toetsen en beoordelen. Lees meer
U ontvangt Schoolfinanciën kosteloos, omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief of, omdat u een relatie bent van Horlings Onderwijsaccountants of van Horlings in het algemeen. Wenst u deze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan klikt u simpel hier. U zult Schoolfinanciën dan niet meer ontvangen.
Horlings onderwijsaccountants | Jozef Israëlkade 46 | 1072 SB Amsterdam | T 020 5700 200 | F 020 6764 478
info@horlings.nl | www.horlings-onderwijsaccountants.nl