Is de Nieuwsbrief niet goed zichtbaar? Bekijk de Nieuwsbrief hier online
S c h o o l f i n a n c i ë n
Home | VO kennis | PO kennis | Horlings onderwijsaccountants
2 maart 2016
Verantwoording kosten groot onderhoud wijzigt
 
Tijdens onze controles merken we dat nog niet iedereen bekend is met een mogelijke belangrijke wijziging in de verslaggevingsregels die ingaat per 1 januari 2018. Er is een concept richtlijn die de verwerking van de kosten voor groot onderhoud drastisch gaat wijzigen. In beginsel kunnen onderhoudskosten volgens drie uitgangspunten verwerkt worden in de jaarrekening: a) Via een voorziening voor groot onderhoud; b) Activeren op de balans(componenten methode); of c) Direct in de staat van baten […]
 
Horlings Onderwijs Accountants
Horlings Onderwijs Accountants is gespeciali- seerd in controle en advisering in het primair en voorgezet onderwijs. Horlings is een accountants en belastingadvieskantoor met zo'n 100 medewerkers en meerdere vestigingen. Door ons specialisme weten we wat leeft in de school en de organisaties daar omheen. Meer informatie
Horlings PO-academie
Horlings Onderwijs Accountants organiseerd workshops financieel management voor leden van de Raad van Toezicht, bestuursleden en controllers van instellingen voor PO. U maakt kennis met praktische kengetallen/ratios, waarmee u beslissingen in de praktijk kunt toetsen en beoordelen. Lees meer
U ontvangt Schoolfinanciën kosteloos, omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief of, omdat u een relatie bent van Horlings Onderwijsaccountants of van Horlings in het algemeen. Wenst u deze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan klikt u simpel hier. U zult Schoolfinanciën dan niet meer ontvangen.
Horlings onderwijsaccountants | Jozef Israëlkade 46 | 1072 SB Amsterdam | T 020 5700 200 | F 020 6764 478
info@horlings.nl | www.horlings-onderwijsaccountants.nl