Wanneer is een toezichthouder ondernemer?
Is de Nieuwsbrief niet goed zichtbaar? Bekijk de Nieuwsbrief hier online
S c h o o l f i n a n c i ë n
Home | VO kennis | PO kennis | Horlings onderwijsaccountants
2 juni 2016
Wanneer is een toezichthouder ondernemer voor de BTW?
 

Beste %%Voornaam%%,

Middels deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van actualiteiten met betrekking tot financiën in PO en VO. Regelmatig bereikt ons de vraag: Wanneer is een toezichthouder ondernemer voor de BTW? Om die reden vindt u nu op onze website een memo waarin dit onderwerp uitgebreid wordt toegelicht. Via de link in deze nieuwsbrief komt u direct op de juiste pagina. In deze nieuwsbrief praten we u verder bij over onder andere het nieuwe bekostigingsmodel VO en de nieuwe cao. 

Hartelijke groet,

Charles Rabe
Verantwoording kosten groot onderhoud wijzigt Tijdens onze controles merken we dat nog niet iedereen bekend is met een mogelijke belangrijke wijziging in de verslaggevingsregels die ingaat per 1 januari 2018. Er is een concept richtlijn die de verwerking van de kosten voor groot onderhoud drastisch gaat wijzigen. In beginsel kunnen onderhoudskosten volgens drie uitgangspunten verwerkt worden in de jaarrekening: a) Via een voorziening voor groot onderhoud; b) Activeren op de balans(componenten methode); of c) Direct in de staat van baten […]
Wij helpen u voldoen aan de AVG
 
Uw school heeft allerlei persoonsgegevens in huis: van leerlingen, ouders en medewerkers. Waar bevinden die gegevens zich precies, wie kunnen en mogen er bij, wat doet u met welke gegevens en heeft u daarvoor een wettelijke grondslag? De adviseurs van Horlings helpen u om te voldoen aan de regels van de nieuwe privacywet AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sinds 25 mei, vraagt van u dat u goed op een rijtje hebt welke gegevens u in huis hebt en hoe u hiermee […]
 
Politiek: ‘Samenwerkingsverbanden potten geld op’
 
Passend onderwijs werkt niet goed: dat vinden de coalitie- én oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Er zijn te veel thuiszitters, ouders worden onvoldoende gehoord en het beschikbare geld komt volgens de politiek niet op de juiste plek terecht. De kritiek richt zich onder andere op de samenwerkingsverbanden. Deze organisaties verdelen overheidsgeld voor zorgleerlingen in hun regio. Ieder samenwerkingsverband mag zijn eigen werkwijze toepassen. Voor kinderen kan het daardoor echt uitmaken in […]
 
Kabinet gaat achterstandsgeld beter verdelen
 
Het geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden zal beter worden verdeeld over het land, zo heeft het kabinet besloten. Het kabinet kiest nu voor een verdeelsleutel waarmee de onderwijskansen worden vergroot van kinderen die dit het hardst nodig hebben. In het nieuwe systeem gaat ook minder meetellen waar een kind woont: er wordt meer gekeken naar het risico op een achterstand dan of het kind in een kleine of grote gemeente woont. Voortaan wordt niet meer alleen gekeken naar het […]
 
Horlings Onderwijs Accountants
Horlings Onderwijs Accountants is gespecialiseerd in controle en advisering in het primair en voorgezet onderwijs. Horlings is een accountants en belastingadvieskantoor met circa 100 medewerkers en meerdere vestigingen. Het onderwijs team bestaat  uit 10 vaste medewerkersDoor ons specialisme in het onderwijs weten we wat leeft binnen de school en de vele organisaties daar omheen. Meer informatie
...
Horlings PO-academie
Horlings Onderwijs Accountants orgniseerd workshops financieel management voor leden van de Raad van Toezicht, bestuursleden en controllers van instellingen voor PO. De workshops zijn een mix van praktijktoepassingen, in de vorm van korte oefeningen en casestudies. U maakt kennis met praktische kengetallen/ratios, waarmee u beslissingen in de praktijk kunt toetsen en beoordelen. Lees meer
U ontvangt Schoolfinanciën kosteloos, omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief of, omdat u een relatie bent van Horlings Onderwijsaccountants of van Horlings in het algemeen. Wenst u deze Nieuwsbrief niet meer te ontvangen dan klikt u simpel hier. U zult Schoolfinanciën dan niet meer ontvangen.
Horlings onderwijsaccountants | Jozef Israëlkade 46 | 1072 SB Amsterdam | T 020 5700 200 | F 020 6764 478
info@horlings.nl | www.horlings-onderwijsaccountants.nl