Nieuwsbrief Severijn Hulshof Advocaten
Bekijk hier de online versie.
Home | Expertises | Team | Over ons | Publicaties | Contact
 
 
 
Beste lezer,

In deze nieuwsbrief het laatste nieuws uit onze branche, om u als client op de hoogte te houden van onze werkzaamheden.

Wij wensen u veel leesplezier!
 
 
Regeerakkoord 2017: wat zijn de gevolgen voor de huurwoningmarkt?
 
Na lang onderhandelen is er een regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bereikt met de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. In deze bijdrage de belangrijkste wijzigingen en kabinetsplannen voor de (huur-)woningmarkt.
 
Lees verder
 
 
Nieuw Duits aannemings- en bouwcontractenrecht
 
Per 1 januari 2018 worden de paragrafen in het Duitse Burgerlijk Wetboek – het BGB – over aanneming van werk gewijzigd, en wordt een aparte titel voor bouwcontracten ingevoerd, naast enkele paragrafen over contracten met architecten en constructeurs.
 
Lees verder
 
 
 
Even voorstellen…
 
Afgelopen najaar zijn er twee advocaat-stagiaires in dienst getreden bij Severijn Hulshof Advocaten, Rixt Holsbrink en Ruben Chee.

Rixt heeft in Groningen de master privaatrecht en in Leiden de master ondernemingsrecht behaald. Ook heeft zij het honours college gevolgd.

Ruben is civielrechtelijk afgestudeerd in Leiden. Hij is een jaar werkzaam geweest als student-assistent bij het Instituut voor Bouwrecht.

Rixt en Ruben zullen begin volgend jaar worden beëdigd als advocaat. Beiden zullen zich de komende jaren specialiseren in het bouw- en aanbestedingsrecht.

Severijn Hulshof Advocaten heet hen van harte welkom!
 
 
Rechtspraak Best Value Procurement
 
Ten aanzien van Best Value aanbesteden zijn in 2017 op veel onderdelen richtinggevende uitspraken gewezen door Voorzieningenrechters. Op 11 oktober 2017 heeft Joost Haest deze uitspraken en recente praktijkproblemen uiteengezet in een tweetal presentaties met als titel “actualiteiten rechtspraak 2017 Best Value Procurement”.
 
Lees verder
 
 
Verschillende tijdstippen voor het indienen van de inschrijving
 
We zien het in onze aanbestedingspraktijk met enige regelmaat: in een aanbestedingsprocedure wijken het tijdstip in de Inschrijvingsleidraad en het tijdstip in de TenderNed-omgeving voor indiening van een inschrijving van elkaar af.
 
Lees verder
 
 
Praktijkproblemen met beeldbestekken
 
Op 9 november 2017 waren Ruben Chee en Joost Haest van Severijn Hulshof advocaten aanwezig bij een druk bezochte bijeenkomst over beeldbestekken, georganiseerd door de branchevereniging voor groenaannemers VHG. Een interessante bijeenkomst, omdat wij in onze praktijk veelvuldig adviseren over discussies bij beeldbestekken.
 
Lees verder
 
 
Overige recente artikelen:
 
 
 
WTC The Hague
Prinses Margrietplantsoen 77
2595 BR DEN HAAG Nederland
Tel: +31 (0)70 304 55 90 Fax: +31 (0)70 304 55 99
info@shadv.nl
Routebeschrijving naar het WTC The Hague

Uitschrijven voor de nieuwsbrief